Borgerens økonomi – Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi

2023

Denne pjece er til personale og ledere på botilbud og giver et overblik over vigtige pejlemærker for en etisk håndtering af borgerens økonomiske midler. Samtidig giver pjecen et overblik over nogle lovgivningsmæssige rammer.

Hvordan kan personer med funktionsnedsættelse få mere selvbestemmelse og udvikle deres kompetencer, når det gælder deres egen økonomi? Pjecen skal give inspiration til, hvordan personale og ledelse kan forbedre borgerens selvbestemmelse og kompetencer i forhold til sin økonomi. Pjecen tager afsæt i vigtige pejlemærker og dagligdagens opgaver og udfordringer for borgere på botilbud.

På botilbud for personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse står personale og ledelse ofte over for spørgsmål og opgaver i forhold til at støtte borgerne med at tage beslutninger om deres økonomi.

Pjecen er opdateret december 2022.

Hent publikationen

Socialstyrelsen udgiver, samtidig med publikationen ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse” (2022), en publikation til ledere og personale på botilbud (borgens økonomi) og en til personer med pårørende på botilbud (’Min pårørendes økonomi’) og en til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (’Mine penge) samt pjece som omhandler ”Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID”. Alle pjecer er reviderede og opdaterede i forhold til gældende lovgivning (2022).