VISOs årsrapport 2023

Social- og Boligstyrelsen2024

Årsrapporten for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) viser nøgletal over henvendelser, rådgivningsforløb, VISOs økonomi og tilfredsheden med VISO. Der fortælles også om vidensprojekter og øvrige aktiviteter.

Årsrapporten udgives i år i et nyt format. Rapporten giver et overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den viser blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de 10 hyppigste målgrupper, som rådgivningen oftest retter sig imod.

VISO modtog 4.465 henvendelser og igangsatte 1.858 rådgivningsforløb i 2023.

Rapporten giver også indblik i VISOs afsluttede og igangværende vidensprojekter, som understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper.

Endelig beskriver rapporten ligeledes VISOs samarbejde med leverandørerne, afholdelsen af temadage og temaforløb, udgivelse af rapporter og redskaber, VISOs økonomi og tilfredsheden blandt modtagerne af rådgivningsforløbene leveret af VISOs leverandører.