Videnstema: Inddragelse af børn mellem 0 og 6 år

2024

Alle børn og unge har ret til at blive inddraget – uanset alder og modenhed. Udgivelsen beskriver, hvordan man kan inddrage de yngste børn, der ikke kan udtrykke sig på samme måde som ældre børn, og forstå fx de erfaringer, følelser og behov, der ligger bag det, barnet gør og siger.

Indførelsen af barnets lov har øget fokus på at styrke børn og unges rettigheder og deres muligheder for at blive inddraget, uanset alder. Inddragelse er at få øje på og forsøge at forstå, hvordan verden ser ud og opleves fra barnets eget perspektiv. 

Det er fagpersonens ansvar at tilrettelægge inddragelsen, så barnet har reel mulighed for at ytre sine synspunkter. Det er også fagpersonens ansvar at vurdere, hvilken indflydelse barnets synspunkter skal have på selve afgørelsen. Den vurdering skal altid ske med barnets alder og modenhed for øje.

Men det kan være udfordrende for fagpersoner at inddrage særligt børn under seks år, hvis sprog og forståelsesramme er begrænset. Det stiller særlige krav til, hvordan fagpersoner rammesætter inddragelsen både før, under og efter kontakten med barnet.

Udgivelsen præsenterer eksisterende viden og forskellige metodiske greb til, hvordan man som fagperson kan arbejde med at inddrage børn under seks år ved at invitere barnet til aktiv deltagelse ud fra barnets forudsætninger og ønsker, så barnet reelt har mulighed for at få indflydelse på det, der skal ske.

Hvad er inddragelse, og hvordan inddrager man?

Udgivelsen er inddelt i to dele med hvert sit fokus: 

Første del kommer rundt om disse emner:

  • Hvad er inddragelse af yngre børn?
  • Hvad siger lovgivningen om inddragelse af de yngre børn?
  • Hvad betyder barnets kognitive funktionsniveau for måden, vi kan inddrage på?
  • Hvordan kan vi forstå, hvad de mindste børn fortæller os?
  • Hvilke overvejelser kan man gøre sig i forhold til etik og tryghed?

Anden del handler om, hvad vi konkret kan gøre for at inddrage yngre børn:

  • Hvordan etablerer man tillid og giver barnet muligheder for at udtrykke sig?
  • Hvordan fortæller man et yngre barn, hvad der skal ske på en måde, så barnet kan forstå, hvad man siger?
  • Hvordan undersøger man, om barnet ønsker at deltage i en samtale eller aktivitet?
  • Hvordan respekterer man barnets signaler?
  • Hvordan kan man omsætte barnets perspektiver til en kvalificeret vurdering af barnets trivsel og behov?

Afsluttende beskrives, hvordan man gennem øget forståelse af barnets udsagn, signaler og perspektiver kan vurdere dets trivsel – og dermed kan tilpasse aktiviteter og indsatser efter barnets behov.

Udgivelsen er målrettet børne- og ungerådgivere, men andre fagpersoner, der arbejder med yngre børn, kan også bruge hæftet til at få inspiration til arbejdet med at inddrage de yngste børn.

Udgivelsen udgør det tredje såkaldte videnstema fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Se de andre videnstemaer her