Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel

Social- og Boligstyrelsen2024
Forside på rapporten

Center mod Menneskehandel har fokus på at opspore menneskehandel. Temarapporten præsenterer indikatorer, som kan hjælpe med at opdage menneskehandel og begrænse mørketallet af personer udsat for menneskehandel.

Det er helt centralt i den nationale indsats, at personer udsat for menneskehandel bliver opsporet og identificeret, så de kan blive hjulpet ud af udnyttelsesforholdet og få tilbud om bistand og støtte.

Center mod Menneskehandel sætter med denne temarapport fokus på indikatorer på menneskehandel. Indikatorer er vigtige at være opmærksomme på for at sikre, at menneskehandel bliver opdaget, når det finder sted, og begrænse mørketallet for personer udsat for menneskehandel i Danmark, der ikke får hjælp.

I temarapporten bliver både generelle og specifikke indikatorer på menneskehandel præsenteret og NGO’er og myndigheder giver et indblik i, hvordan de anvender indikatorer i arbejdet med at opspore og identificere personer udsat for men¬neskehandel. Indikatorer er også det bærende element i Center mod Menneskehandels webscraping-projekt, hvor sexannoncer bliver analyseret for potentiel menneskehandel.

Temarapporten har til formål at inspirere og sætte retning for, hvordan fagpersoner og andre aktører kan styrke opsporing af menneskehandel ved at anvende indikatorer som et redskab.

Kontakt

Hanne Mainz
Specialkonsulent