Sundhedsskadelige stoffer i genbrugte byggevarer

2024

En ny rapport udgivet af Social- og Boligstyrelsen beskriver behovet for bedre dokumentation af genbrugte byggevarers egenskaber, tydelig ansvarsfordeling og samarbejde mellem leddene i byggevarens værdikæde, når der arbejdes med genbrugte byggevarer i byggeriet.

Anvendelse af genbrugte byggevarer kan bidrage til at mindske CO2e-udledningen, når man bygger nyt. Men genbrugte byggevarer kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, som kan være svært for byggeriets aktører at navigere i.

Social- og Boligstyrelsen har udgivet rapporten ’Sundhedsskadelige stoffer i genbrugsbyggevarer’. Rapporten undersøger, hvor og hvordan aktørerne i byggeriets værdikæde oplever udfordringer med håndtering af sundhedsskadelige stoffer i genbrugte byggevarer.

Rapporten er udarbejdet af NIRAS, og er udført gennem interviews med aktører fra den danske byggebranche. Herunder bygherrer, rådgivere, entreprenører, forhandlere, organisationer og myndigheder.

Hent publikationen her