Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer på socialområdet

2024

Du kan i denne rapport læse om de midler, Social- og Boligstyrelsen fordeler gennem ansøgningspuljer på socialområdet. Rapporten omhandler, hvor mange midler der er fordelt, hvilke målgrupper midlerne er gået til, samt hvilke aktører der har modtaget midlerne.

Social- og boligstyrelsen udmønter årligt en række ansøgningspuljer på socialområdet. Rapporten samler relevant information om disse ansøgningspuljer og beskriver, hvordan midlerne udmøntes. Det er hensigten, at rapporten kan give et indblik i Social- og Boligstyrelsens arbejde med ansøgningspuljer og hermed bidrage til øget forståelse og gennemsigtighed på området.

Rapporten indeholder følgende:

Et generelt overblik over midler, der fordeles via ansøgningspuljer på socialområdet. Dette omfatter information om, hvor mange midler der er tildelt samt hvilke ansøgergrupper der har modtaget midlerne.

Et overblik over midler, der fordeles til landets kommuner. Dette omfatter information om, hvilke kommuner der søger om midler på socialområdet og hvilke kommuner der ikke gør.

Et overblik over midler, der fordeles til civilsamfundsorganisationer. Dette omfatter information om, hvilke type civilsamfundsorganisationer der har modtaget midlerne.

Rapporten bygger på data fra Social- og Boligstyrelsens tilskudssystem, der indeholder information om de enkelte projekter og ansøgninger. Rapporten belyser perioden 2019-2022