Rapport: Barrierer og muligheder for biogene og genbrugte byggematerialer i BR18

2024

I denne rapport kortlægges Bygningsreglementet for muligheder og barrierer for øget brug af biogene og genbrugte byggematerialer.

Denne rapport undersøger, hvilke specifikke dele af Bygningsreglementet, der skaber muligheder og barrierer for at anvende biogene og genbrugte byggevarer i byggeriet.

Rapporten peger på en række udviklings- og justeringsmuligheder samt 37 specifikke barrierekort. Samtidig peger rapporten på, at barriererne opstår i sammenspillet mellem lovgivning og praksis i byggesektoren.

Rapporten er udgivet af Social- og Boligstyrelsen og udarbejdet af NIRAS. 

Hent rapporten her