Økonomisk potentiale ved at afhjælpe eller forebygge bekymrende skolefravær

2024

Når indsatser for at afhjælpe skolefravær lykkes, kan der være store økonomiske gevinster at hente for kommunerne. Det viser denne udgivelse med resultater fra en budgetøkonomisk analyse i SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.

Børn og unge med bekymrende skolefravær er en af målgrupperne i Den Socialeøkonomisk Investeringsmodel, SØM. Denne analyse af det økonomiske potentiale i effektive skolefraværsindsatser viser, at det – ud over de menneskelige og sociale gevinster – også giver rigtig god mening at investere i indsatserne, når man ser på budgetterne, hvor særlig kommunerne kan høste en gevinst. Det gælder både indsatser, der skal afhjælpe skolefravær, og de forebyggende tiltag.

Analysen viser, at budgetøkonomiske gevinster især skyldes færre udgifter til sociale indsatser til børn og unge og overførselsindkomster. Der er diversitet i målgruppen af børn og unge med bekymrende skolefravær, men der er en betydelig gevinst for alle delmålgrupper.

Læs publikationen her

Om analysen af skolefraværsindsatser

Analysen viser det økonomiske potentiale for de offentlige budgetter, når ét barn eller en ung afhjælpes med bekymrende skolefravær. Analysen siger ikke noget om en konkret fraværsindsats, men udelukkende noget om potentialet for målgruppen, når indsatsen lykkes.

Analysen ser kun på økonomiske konsekvenser på de budgetområder, der vurderes at kunne påvirkes af en skolefraværsindsats.