978-87-94445-57-3

Kvalificering af konsekvenser i SØM – Børn og unge med bekymrende skolefravær

Social- og Boligstyrelsen2024

Denne rapport indeholder en kvalificering af konsekvenser i SØM for målgruppen ’Børn og unge med bekymrende skolefravær’. Rapporten anvender viden fra flere kilder, for at belyse hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for børn og unge med bekymrende skolefravær har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Rapporten definerer kort målgruppen ’Børn og unge med bekymrende skolefravær’ samt kortlægger målgruppens udfordringsbillede.

Rapporten beskriver en forandringsteori for målgruppen, herunder hvilke indsatser og aktiviteter en virksom indsats for målgruppen bør indeholde samt disse indsatsers virkninger (konsekvenser) i forskellige tidsperspektiver – kort, mellemlangt, langt og meget langt sigte.

Kvalificering af konsekvenser i rapporten anvender både viden om konsekvenser fra henholdsvis litteratur og praksis- og ekspertviden. På baggrund af dette, giver rapporten anbefalinger til, hvilke konsekvenser, der bør medregnes i SØM i forbindelse med beregninger af indsatser målrettet børn og unge med bekymrende skolefravær eller potentialet herfor. Derudover er der også angivet den forventede retning for de forskellige konsekvenser fra både viden fra litteraturen og praksis- og ekspertviden.