Inspirationskatalog om design for adskillelse i byggeriet

2024

Et nyt inspirationskatalog giver indblik i, hvordan man kan reducere affaldsmængderne fra byggeriet via designprincippet design for adskillelse.

Byggeriet står for en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. For at reducere mængden af affald og CO2e-udledningerne fra byggeriet, kan man anvende designprincippet ’design for adskillelse’, som øger muligheden for, at byggematerialerne kan genbruges.

Social- og Boligstyrelsen har udgivet et inspirationskatalog, der har til formål at inspirere aktører i byggebranchen til, hvordan man i praksis kan lave design for adskillelse i både byggeri og i produktionen af byggevarer.

Inspirationskataloget skal øge byggebranchens kendskab til, hvordan man i praksis kan lave design for adskillelse i byggeriet og i produktionen af byggevarer gennem 10 udvalgte eksempler på byggekomponenter med potentiale for designprincippet.

Inspirationskataloget er udarbejdet af COWI, og er en del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Inspirationskataloget er udviklet på baggrund af en analyse med inddragelse af en række aktører med erfaring fra den cirkulære praksis i byggebranchen.

Hent inspirationskataloget her