Guide til hjælp og støtte. Forældre til børn med handicap

Social- og Boligstyrelsen2024

I guiden gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte til forældre, der har et barn med handicap. Der findes også en række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden, fx om lovgivning.

Udgivelsen er en guide, der beskriver de muligheder, der er for at få hjælp og støtte, når man venter eller er forældre til et barn med handicap.

Der er særligt fokus på de offentlige støttetilbud og samarbejdet med kommunen, men guiden fortæller også om andre muligheder for at få hjælp og rådgivning, fx fra handicaporganisationer. Der er også henvisninger til, hvor man kan søge mere viden, fx om lovgivning.

Ud over de generelle oplysninger er det muligt at finde information, der er særligt vigtig på bestemte alderstrin, fx i forhold til børnehave, skole eller ungdomsuddannelse. 

Guiden er tiltænkt forældre, men henvender sig samtidig til fagpersoner som fx socialrådgivere, familievejledere og ansatte i sundhedssektoren. Den kan udleveres i direkte samarbejde med forældre til børn med handicap og være med til at skabe dialog mellem fagpersoner og forældre.

Udgivelsen er en opdateret udgave af en tilsvarende guide, der oprindeligt blev udgivet i 2013, under titlen: "Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte".