978-87-94445-27-6

Fra bolig til hjem. Relevante boligløsninger til borgere i hjemløshed

2024

Kortlægningen peger på konkrete redskaber inden for boligområdet, som kan hjælpe borgere i hjemløshed til at få en bolig og skabe et hjem. Kortlægningen er iværksat af Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed og indeholder bl.a. en gennemgang af de forskellige muligheder, der kan tages i anvendelse for at fremskaffe boliger til målgruppen, opgørelser om geografisk fordeling af boligtyper, huslejeniveau og boligsammensætning i kommunerne.

”Fra Bolig til Hjem” er iværksat af Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed og har til formål at pege på forskellige redskaber inden for boligområdet, som kan anvendes til at hjælpe borgere i hjemløshed til en permanent bolig.

Kortlægningen skal understøtte omlægningen af indsatsen mod hjemløshed i Danmark, der finder sted i de kommende år. Omlægningen af indsatsen mod hjemløshed betyder, at der er kommet endnu mere fokus på behovet for betalbare boliger, hvis man ønsker at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed.

Kortlægningen har både fokus på det almene og det private boligmarked. Med udgangspunkt i nyeste data belyser den, hvilke muligheder den eksisterende lovgivningen giver for at sikre boliger, som er til at betale for borgere i hjemløshed.

Kortlægningen har tre overordnede temaer:

  • overblik over den eksisterende boligmasse
  • udnyttelse af den eksisterende boligmasse
  • tilpasning af boligmassen på sigt.

Resultaterne af kortlægningen viser blandt andet:

  • Kommunerne har en række forskellige redskaber til rådighed for at sikre boliger til borgere i hjemløshed.
  • Løsningerne for den enkelte kommune afhænger i høj grad af udbuddet og fordelingen af almene og private udlejningsboliger.
  • Kommuner kan udvide den kommunale anvisning og få stillet flere boliger med lav husleje til rådighed, hvis de indgår strategiske udlejningsaftaler med deres boligorganisationer.
  • Kommuner kan på sigt sikre et passende boligudbud blandt andet ved at søge midler gennem statslige ordninger, som kan sikre billige boliger til borgere i hjemløshed.

Målgruppen er alle aktører, som arbejder med mennesker i hjemløshed, men især kommuner og boligorganisationer.