Evaluering af Mestringsluppen

VIVE 2024

Her formidles resultaterne af evalueringen af Mestringsluppen, der er en indsats, rettet mod at styrke sociale kompetencer hos børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser og øge kompetencer og viden hos de voksne, så de kan understøtte børnene.

Evaluering af indsatsen, som er udviklet og modnet i 2021-2023, indikerer, at deltagelse i Mestringsluppen har en positiv betydning for børnene og de voksne.

Der sker en positiv udvikling af børnenes egne oplevelser af at kunne mestre hverdagens udfordringer, fx oplever de, at de er blevet bedre til at håndtere deres følelser og at være opmærksomme, ligesom de trives bedre.

En oplevelse som de voksne omkring børnene kan genkende. Børnene oplever også selv, at de har nemmere ved at deltage i sociale børnefælleskaber og ved at gøre de ting, de gerne vil i deres fritid.

Efter at have deltaget i Mestringsluppen oplever de nære voksne omkring børnene, at de har redskaber til at støtte børnene i at mestre hverdagen, fx i forhold til i at have gode venner eller i at deltage i aktiviteter på skolen, i fritiden og i familien.

De voksne er glade for forløbet og meget motiverede for at arbejde videre med de værktøjer, de har lært at benytte.

Indsatsen er efterspurgt

Gruppelederne i de seks deltagende kommuner udtrykker, at Mestringsluppen udfylder et tomrum, da de har manglet en indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i deres kommuner, og størstedelen vil anbefale indsatsen til andre kommuner.

Afprøvet og evalueret i samarbejde med seks kommuner

Mestringsluppen er evalueret med afsæt i erfaringer fra seks af landets kommuner, som har arbejdet med indsatsen. VIVE har foretaget en evaluering af indsatsen. Da indsatsen har været under udvikling i projektperioden, er datamaterialet, som evalueringen er baseret på, begrænset.

Resultaterne skal derfor tolkes forsigtigt, og kun kan ses som foreløbige indikationer på den virkning, som Mestringsluppen på lang sigt søger at opnå.

Mere viden

Hent også indsatsbeskrivelsen, der er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med Mestringsluppen. 

Indsatsbeskrivelse - Mestringsluppen