Erfaringsopsamling af botilbudsteams

Sundhedsstyrelsen & Social- og Boligstyrelsen2024
Billede af forside til udgivelsen Erfaringsopsamling af botilbudsteams

Udgivelsen beskriver de erfaringer og resultater, som psykiatrien og botilbud i Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft med botilbudsteams. Teamsene yder psykiatrisk behandling på botilbuddene og har haft et tæt samarbejde med ansatte på botilbud.

Mange mennesker med psykiske lidelser, der bor på et botilbud, oplever, at der ikke i tilstrækkelig grad sker videndeling, koordination og samarbejde om deres forløb, på tværs af den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri.

Det kan betyde, at borgerne ikke profiterer af indsatserne og derfor er i øget risiko for forværring af deres tilstand og uhensigtsmæssige indlæggelser. Der er også en større risiko for, at den enkelte borger bliver involveret i voldsomme episoder på botilbuddet.

Rapporten beskriver de erfaringer og resultater, der er opnået i psykiatrien og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden med udgående botilbudsteams. Botilbudsteams bygger på FACT-modellen, men er yderligere tilpasset botilbudsområdet.

Udover at yde psykiatrisk behandling har teamsene et eksplicit fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde og være tilgængelige for både borgere og medarbejdere på botilbuddene.

Erfaringsopsamlingen finder, at samarbejdet mellem botilbudsteams og socialpsykiatriske botilbud har resulteret i en række positive resultater i form af:

  • En forbedret sundhedsfaglig behandling af borgerne
  • Et styrket tværsektorielt samarbejde på både organisations- og medarbejderniveau
  • Styrkede rammer for forebyggelse af uhensigtsmæssige forløb og indlæggelser for borgerne.

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen, og bygger på følgende datakilder:

Et litteraturstudie med fokus på tværfaglige udgående teams, interviews med fagprofessionelle fra både den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri samt kvantitative data, der er indberettet fra den regionale psykiatri.

Kontakt

Volkan Yücel
Specialkonsulent