Vidensafdækning om børn og unge med autisme og samtidig udviklingshæmning

Social- og Boligstyrelsen2023

Publikationen beskriver bl.a. ni hovedfund – faglige opmærksomhedspunkter – der kan være relevante at sætte fokus på i relation til målgruppen børn og unge med autisme og samtidig udviklingshæmning.

”Vidensafdækning om børn og unge med autisme og samtidig udviklingshæmning” afdækker viden om målgruppen og de indsatser, der anvendes i praksis. Den baserer sig på interviews med videnspersoner fra praksis- og forskningsverdenen, registerbaserede datatræk samt litteratur på området. 

I starten er der en beskrivelse af børn og unge med autisme og samtidig udviklingshæmning med fokus på den heterogenitet og høje grad af kompleksitet, der kendetegner målgruppen. Herefter bliver de ni hovedfund beskrevet. Nogle af de væsentlige fund er bl.a.: 

  • Tendensen til, at målgruppen er ”usynlig”, da den sjældent bliver omtalt som en differentieret målgruppe på fx offentlige hjemmesider, i materialer, på konferencer og i indsatser.
  • At målgruppen er underrepræsenteret i autismeforskningen.
  • At børn og unge i målgruppens perspektiver ofte ikke bliver inddraget i tilstrækkelig grad på både individ- og samfundsniveau.
  • Behovet for dækkende diagnosticeringer og faglige funktionsbeskrivelser af barnet for at kunne tilrettelægge og udføre en kvalificeret socialfaglig og socialpædagogisk indsats rettet mod barnet og familien.
  • At dækkende diagnosticeringer og faglige funktionsbeskrivelser kan være svære at udføre på grund af den store kompleksitet i målgruppen, som bl.a. indebærer, at der kan være symptomoverlap.
  • Behovet for løbende opfølgning, så beskrivelserne og selve indsatsen justeres i takt med barnets udvikling og eventuelle ændringer i barnets omgivelserne.

Behov for specialiserede indsatser

Vidensafdækningen viser, at kompleksiteten i målgruppen betyder, at der ofte er brug for indsatser, der er moderat eller højt specialiserede, og for indsatser som individuelt kan tilpasses, så de matcher det enkelte barns støttebehov.

Vidensafdækningen peger på en række indsatser, der er anvendt i praksis til målgruppen og indikerer samtidig, at der er få indsatser, der er udviklet specifikt til målgruppen og deres forældre og søskende.

Hjælpemidler til målgruppen

Vidensafdækningen påpeger også, at der er stor forskel på, hvilke hjælpemidler børn i målgruppen kan have gavn af. Fælles er dog, at de typisk er afhængige af, at de voksne omkring barnet også understøtter brugen af hjælpemidlerne og afsøger nye muligheder for brug af hjælpemidler.

Det er også vigtigt at valg og tilpasning af hjælpemiddel tager afsæt i barnets behov, ønsker og udviklingsmuligheder.

Vidensafdækningen er foretaget af Social- og Boligstyrelsen i perioden januar til december 2022.

Senest opdateret 31-03-2023