Vejledning i kopiering af eftersyn

2023

Denne information er til dig, som kopierer eftersyn i BSFS.

I henhold til bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring kan eftersyn foretages stikprøvevis i et omfang, der sikrer, at eftersynet er repræsentativt for bebyggelsen eller for flere ens bebyggel-ser. Det betyder i BSFS, at et såkaldt stikprøveeftersyn kan kopieres over på andre sager, hvor forsikringsselskabet har vurderet, at bebyggelserne er ens.

Som forsikringssagsbehandler, der opretter kopi-eftersyn i BSFS, skal du være opmærksom på at få oprettet repræsentative kopiereftersyn mellem bygningen i originaleftersynet og ved kopien. Eksempler på fejl og skæve kopieringer, som du bør være opmærksom på, afdækkes i denne vejledning. 

Hent vejledningen her.