978-87-94445-44-3

Undersøgelse om vold i nære relationer 2023

Social- og Boligstyrelsen2023

Undersøgelsen præsenterer udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om vold i nære relationer, baseret på data fra kvindekrisecentre, mandekrisecentre, og ambulante rådgivningstilbud.

Undersøgelsen, der er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse i 2021 og 2022, præsenterer resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der modtager hjælp hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre, og ambulante rådgivningstilbud.

I undersøgelsen belyses tre overordnede emner:

  • Forekomsten af forskellige voldsformer og hyppigheden og varigheden af vold
  • Forekomsten af fysiske og psykiske voldshandlinger
  • Forekomsten af vold mod ledsagende børn og unge.

Centrale resultater

Næsten alle respondenter har været udsat for psykisk vold. Næsten alle kvidelige respondenter (97 pct.) er blevet udsat for psykisk vold inden for de seneste 12 måneder. Det samme gælder for ni ud af 10 af de mandlige respondenter (89 pct.).

Bemærkelsesværdigt mange har oplevet meget grov vold. Næsten halvdelen (46 pct.) af de kvindelige respondenter og 29 pct. af de mandlige respondenter, som har været udsat for fysisk vold, har oplevet at blive udsat for grov vold i form af kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben.

Psykisk vold er konstant til stede. Langt størstedelen af både kvinderne og mændene, som har oplevet psykisk vold, er blevet udsat for voldsformen hver uge. Omkring fire ud af fem kvinder og tre ud af fem mænd, som er blevet udsat for psykisk vold, har oplevet psykisk voldelige episoder hver uge.

Næsten alle ledsagende børn og unge har været udsat for indirekte vold. Ni ud af 10 af de ledsagende børn og unge i undersøgelsen (94 pct.) har været udsat for indirekte vold i de seneste 12 måneder. Indirekte vold er situationer, hvor barnet eller den unge er til stede og overværer vold, overhører at volden finder sted eller har hørt om, at en anden person udsættes for vold.

Bilagsrapport

I bilagsrapporten finder du øvrige opgørelser fra spørgeskemaundersøgelsen.

Du kan blandt andet finde opgørelser om:

  • Hvilke voldshandlinger respondenterne har været udsat for
  • Hvor hyppigt respondenterne har været udsat for vold
  • Hvilken relation respondenterne havde til den eller de voldsudøvende person(er).

Bilagsrapport – Opgørelser fra Undersøgelse om vold i nære relationer 2023 

Få mere viden på social.dk

På Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk kan du finde opgørelser om kvinder på kvindekrisecenter.

Du kan blandt andet finde opgørelser om:

  • Udviklingen i antallet af kvinder på kvindekrisecenter siden 2017 nationalt og fordelt på kommuner.
  • Andelen af kvinder på krisecenter, som har modtaget udvalgte ydelser efter serviceloven, herunder anbringelse i barndommen.
  • Uddannelsesforhold for kvinder på kvindekrisecenter.
  • Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag for kvinder på kvindekrisecenter.

Social- og Boligstyrelsens rapportbank på social.dk