Plejefamilietypologi. Undersøgelse af socialtilsynenes indplacering af nye plejefamilier

2023

Social- og Boligstyrelsen har undersøgt socialtilsynenes praksis for indplacering af plejefamilier i plejefamilietypologien ved nygodkendelse. Undersøgelsens gennemgående fokus er på ensartethed og systematik ved indplacering af nygodkendte plejefamilier.

Undersøgelsens resultater peger på, at socialtilsynenes praksis for indplacering er karakteriseret ved at være ensartet og systematisk på en række punkter, men der er samtidig en indikation på, at socialtilsynene adskiller sig væsentligt fra hinanden på en række andre punkter. Analysens hovedresultater peger på, at:

  • Alle fem socialtilsyn anvender retningsgivende anvisninger for indplacering af ansøgere, hvilket kan understøtte socialtilsynenes interne systematik i arbejdet med at indplacere ansøgere.
  • Der overordnet set er en ensartet forståelse af plejefamilietypologien på tværs af socialtilsynene, men anvendelsen af plejefamilietypologien er uensartet ved indplacering af nygodkendte plejefamilier.
  • Den uensartede praksis særligt gælder differentiering af godkendelsen i forhold til støttebehov og Tilbudsportalens målgrupper.

Undersøgelsens resultater hviler på viden og erfaringer fra tilsynskonsulenter og ledere i alle fem socialtilsyn og giver et konkret indblik i socialtilsynenes praksis og udfordringer i relation til indplacering af nygodkendte plejefamilier.