Matrikelløse indsatser på det mest specialiserede socialområde

2023

Social- og Boligstyrelsen har i marts 2023 offentliggjort en rapport om matrikelløse indsatser og tilbud på det mest specialiserede socialområde. Komponent har udført projektet for Social- og Boligstyrelsen. Rapporten giver en foreløbig introduktion til og viden om matrikelløse indsatser på det mest specialiserede socialområde i Danmark. Derudover giver rapporten et større indblik i, hvad der kendetegner højt specialiserede matrikelløse indsatser.

 

Formålet med afdækningen er at beskrive, hvilke generiske kendetegn der i sammenhæng kan udgøre en højt specialiseret matrikelløs indsats. Afdækningen giver et billede af, hvad der karakteriserer indsatserne og de målgrupper, som de er rettet imod. Det indhentede materiale er vurderet i sammenhæng med National Koordinations (NATKO) screeningsmodel indeholdende de fire specialiseringsparametre (aktiv praksis, kompetencer, samarbejdsformer og vidensdistribution).

En af grundene til, at der er et begrænset overblik over matrikelløse indsatser på det mest specialiserede socialområde, er, at matrikelløse indsatser og tilbud ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. Denne rapport giver et større indblik i, hvordan de deltagende kommuner anvender matrikelløse indsatser, hvad der kendetegner højt specialiserede matrikelløse indsatser, og om disse særlige kendetegn peger på et behov for at justere og supplere NATKOs tilbudsscreeningsmodel.

Centrale punkter i afdækningen

Afdækningen viser, at der er tre centrale årsager til at indsatser bliver matrikelløse. Det er følgende:

  1. Personens (barnets, den unges eller voksnes) ønske om at blive i nærmiljøet tæt sit netværk og nærmiljø
  2. Kommunernes ambitioner om at arbejde forebyggende og rehabiliterende, og så vidt muligt sikre, at personerne kan få et hverdagsliv tæt på netværk
  3. Der er mange personer, som, ifølge kommunerne, ikke kan rummes i matrikelfaste tilbud.

De matrikelløse indsatser består af et netværk af indsatser, som er bygget op som et stillads rundt om barnet, den unge eller voksne. Indsatserne i netværket forandrer sig efter udviklingen i personens behov. Den matrikelløse indsats er typisk sammensat af flerfaglige specialiserede, højt specialiserede og almene ydelser.

For at en matrikelløs indsats kan siges at være højt specialiseret, skal der indgå et højt specialiseret element i netværksstrukturen. Den højt specialiserede leverandør bidrager med en ydelse rettet direkte mod barnet, den unge eller voksne. Derudover kan den højt specialiserede leverandør rådgive eller opkvalificere medarbejdere, der varetager den indsats, som ikke per definition er højt specialiseret.

Når indsatsen bliver matrikelløs, ændres behovene i forhold til det højt specialiserede element i indsatsen. Det kræver en særlig faglighed at udøve den højt specialiserede ekspertise i en flerfaglig indsats, hvor den højt specialiserede ydelse udgør en mindre del af den samlede indsats. Det højt specialiserede element i indsatsen skal i højere grad integreres og spille sammen med de øvrige ydelser.

Rapporten peger på, at de fire specialiseringsparametre (aktiv praksis, kompetencer, samarbejdsformer og vidensdistribution) stadigvæk er relevante i forhold til matrikelløse indsatser og tilbud, men at der er behov for et supplerende parameter, som er tilgængelighed. Tilgængelighed handler om geografisk tilgængelighed samt tilgængelighed i forhold til rummelighed og fleksibilitet.

Hent publikation