Inspiration til systematisk opfølgningspraksis i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Rambøll2023

Udgivelsen fokuser på, hvordan mindre justeringer i kommunernes sagsbehandling kan bidrage til en god og systematisk opfølgningspraksis, hvor det bliver tydeligere, hvordan den iværksatte indsats påvirker barnets trivsel

Inspirationsmaterialet handler om, hvordan kommuner kan arbejde med at styrke deres opfølgningspraksis, så der i højere grad er fokus på progression hos barnet. I materialet præsenteres fem principper for systematisk opfølgning samt eksempler fra fem kommuner på, hvordan de konkret har arbejde med principperne.

Samtidig handler inspirationsmaterialet om, hvordan prøvehandlinger og forbedringsmodellen kan benyttes som metode til at skabe forandringer i en kommunal forvaltning. I materialet præsenteres kommunernes gode råd til, hvordan man kan arbejde med prøvehandlinger.

Materialets hovedpointer er, at små justeringer i sagsbehandlingen kan have stor værdi for barnet og familien, og at prøvehandlinger er en god metode til at arbejde med forandringer og skabe ejerskab hos medarbejderne.

Materialet henvender sig både til sagsbehandlere og ledere på børne- og ungeområdet og til fagpersoner fra andre områder, der ønsker at arbejde med prøvehandlinger som metode til forandring.

Hent udgivelsen her

Læs to artikler om projektet:

Specialkonsulent og projektleder Louise Austeen Leth, Social- og Boligstyrelsen, fortæller i den indledende artikel om udfordringerne på området, og hvordan det er intentionen, at udviklingsprojektet skal imødegå dem.

Læs artiklen om udfordringerne og projektet

I den anden artikel er det Roskilde Kommune, der får ordet.

Kommunen har sat særligt fokus på inddragelse – ikke blot af barnet eller den unge og forældrene, men også af familiens netværk. Allerede på et opstartsmøde involveres alle parter i målene i handleplanen, og det giver familie og netværk et ejerskab, som kommunen oplever er afgørende for progressionen.  

Læs artiklen om Roskildes erfaringer

Som supplement til inspirationsmaterialet er der lavet en række redskaber:

  

Podcasts