Digital ISBN: 978-87-94371-55-1

Indsatsbeskrivelse - Modificeret ACT-indsats

Social- og Boligstyrelsen2023

Udgivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af M-ACT. Den er udarbejdet som en metodemanual til kommuner, der ønsker at implementere indsatsen. M-ACT er en modificeret udgave af metoden Assertive Community Treatment.

Indsatsbeskrivelsen bygger på erfaringer fra kommunerne København, Varde og Fredericia, som i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, Professionshøjskolen Absalon og Rambøll har arbejdet med at videreudvikle og implementere M-ACT-indsatsen i perioden 2019-2022. Indsatsen er en modificeret udgave af den evidensbaserede metode Assertive Community Treatment.

Indsatsbeskrivelsen er udformet på baggrund af resultaterne fra projektets slutevaluering samt aktuelt bedste viden fra forskning og praksis i udvalgte kommuner.

Formålet med M-ACT er, at borgere med de mest komplekse problemstillinger modtager en indsats, der bidrager til at forbedre deres livssituation og trivsel. Intentionen er bl.a. at understøtte, at borgerne får foretaget relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger, og at de modtager indsatser, der har en varighed, så der skabes bedring og stabilitet i deres liv.

M-ACT-indsatsen udføres af et team med tre kernefunktioner, der ledes af en team-koordinator. Selve indsatsen består af:

  1. et værdigrundlag og syv kerneelementer
  2. en praksismodel
  3. en M-ACT-plan.

Værdigrundlaget og kerneelementerne beskriver tilsammen, hvordan og med hvilket mindset M-ACT-indsatsen skal udmøntes i praksis, mens M-ACT-planen og praksismodellen strukturer indsatsens indhold og faglige retning. Praksismodellen, M-ACT-planen og kerneelementerne supplerer derfor hinanden i implementeringen af indsatsen.