Indsatsbeskrivelse af Læringsforløb for unge med autisme

2023

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet som en inspiration til kommuner, som ønsker at implementere læringsforløbet.

Udgivelsen bygger på erfaringerne fra seks kommuner – Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Odense, Randers, Roskilde og Viborg, som i perioden 2020-2022 har arbejdet med indsatsen, Læringsforløb for unge med autisme.

Læringsforløbet skal bidrage til, at den unge ikke ender i et ”vakuum” med begrænset tilknytning til samfundets fællesskaber i forhold til bl.a. uddannelse, beskæftigelse og civilsamfund samt at understøtte en god overgang til voksentilværelsen ved at give den unge indsigt, kompetencer og færdigheder til at mestre et selvstændigt voksenliv.

Indsatsbeskrivelsen er tænkt som inspiration til kommuner, der ønsker at implementerer læringsforløbet. Udgivelsen rummer derfor både konkrete råd og anbefalinger og en gennemgang af læringsforløbet.

Ud over formål, målgruppe, vidensgrundlag beskrives de fem kerneelementer i indsatsen.

Helhedsorienteret tilgang: Koordination af sagsbehandlingen og indsatserne på tværs af de involverede aktører omkring den unge. Kommunen bestemmer selv, hvordan koordinationen skal ske, om der fx skal udpeges en koordinerende tovholder, om der skal gennemføres netværksmøder eller lignende.

Udredende samtale: Der gennemføres en indledende udredning eller udredende samtale, der belyser den unges behov og ønsker med henblik på at målrette det efterfølgende forløb. Udredningen anvendes til at målrette det efterfølgende individuelle forløb og til at give input til tilrettelæggelsen af gruppeforløbet for den unge.

Handleplan og systematisk opfølgning: Der anvendes en fast skabelon til handleplan og opstilles kortsigtede mål, som den unge selv er med til at opstille. Der følges op på handleplanen månedligt, hvor der er en dialog med den unge om progression, og der opstilles nye mål. Opfølgningen sker i forbindelse med den individuelle støtte.

Individuel støtte til den unge: Der tilrettelægges et forløb med individuel støtte til den unge, hvor der både kan indgå vejledning, træning i anvendelse af redskaber som fx apps der strukturerer hverdagen, udvikling af kompetencer m.m.

Gruppebaseret forløb for de unge med autisme: Som et centralt element i læringsforløbet tilrettelægges et gruppeforløb for 6-10 unge med autisme.. Gruppeforløbet har fokus på livsmestring og på udvikling af kompetencer og færdigheder, samt dannelse af netværk og rollemodeller på tværs af de unge.

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Øvrige materialer

De øvrige materialer bliver desværre ikke udgivet, da Socialstyrelsen ønsker at arbejde videre med lærings-forløbet.