Indsats til personer med udviklingshæmning og problematisk rusmiddelforbrug. Kerneelementer i støtte- og behandlingsindsatsen.

Metodecenteret2023

Udgivelsen er en beskrivelse af behandlingsindsats til personer med udviklingshæmning, som har et problematisk forbrug af rusmidler. Indsatsen er formuleret som syv kerneelementer samt en række bud på, hvordan de kan omsættes i praksis.

Personer med udviklingshæmning, der har problemer med alkohol eller stoffer, kan have svært ved at drage nytte af den almindelige rusmiddelbehandling. Det skyldes især, at den ofte er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger, som denne målgruppe ikke har i tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af viden fra forskning og praksis på området, beskriver udgivelsen en tilpasset behandlingsindsats. Indsatsen er beskrevet som syv kernelementer samt en række bud på, hvordan de kan omsættes i praksis.

Kerneelementerne er lavet ud fra i en helhedsorienteret tilgang, hvilket i denne sammenhæng betyder, at der tages udgangspunkt i borgerens samlede livssituation.

Kernelementerne er formuleret som handleprincipper og lyder i kort form således:

  • Foretag en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov
  • Tag udgangspunkt i borgerens erfaringer, håb og ønsker
  • Tilpas rusmiddelbehandling til borgerens forudsætninger
  • Skab sammenhæng mellem behandling og borgerens hverdagsliv
  • Skab gode rammer for tværfagligt samarbejde
  • Skab organisatoriske rammer for, at socialfagligt og rusmiddelfagligt personale kan understøtte og supplere hinanden
  • Arbejd med fælles mål på tværs af områderne og understøt, at der er ledelsesmæssigt ejerskab.

Kerneelementerne påvirker hinanden gensidigt.

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet af Metodecenteret for Social- og Boligstyrelsen.

Baggrund

Kerneelementerne er tidligere beskrevet i rapporten ”Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler. Screening og prototype på en behandlingsindsats til personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder” (2022).

Hent rapporten her

En endelig modelbeskrivelse forventes at foreligge ved udgangen af 2026.