Implementering af skoleunderstøttende indsatser - Inspirationspjece

Social- og Boligstyrelsen & VIVE2023

Inspirationspjecen gennemgår centrale faser og præsenterer ideer og inspiration til skoler og kommuners arbejde med at implementere skoleunderstøttende indsatser.

Inspirationspjecen indeholder gode råd til, hvordan skoler eller kommuner kan planlægge og strukturere skoleunderstøttende indsatser som fx tolærerordning eller undervisning i små grupper.

Pjecen gennemgår tre centrale faser:

  • Forberedelse af indsatsen
  • Processerne, mens indsatsen kører
  • Den efterfølgende erfaringsbearbejdning og forankring af indsatsen.

Pjecen præsenterer eksempler, ideer og inspiration til at styrke implementeringen.

Pjecen henvender sig primært til skoleledere og kommunale skoleforvaltninger.