Højt specialiserede kompetencer. Udvikling af en generisk model til identifikation og vurdering af kompetencer i højt specialiserede sociale tilbud

Social- og Boligstyrelsen2023

Rapporten med tilhørende bilag beskriver en model for, hvordan man kan identificere og vurdere de nødvendige kompetencer for at varetage højt specialiserede indsatser på socialområdet. Den indledende vidensafdækning inddrager norske og svenske erfaringer samt en række ekspertkilder.

Social- og Boligstyrelsen skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn, unge og voksne på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde i Danmark. Vigtige faktorer er i den forbindelse, hvilke kompetencer der er nødvendige i indsatsen, og om de faktisk er til rådighed på tilbuddene.

Rapporten rummer en vidensafdækning af området og beskriver en generisk model for, hvordan man kan identificere og vurdere disse kompetencer. 

Vidensafdækningen har et dobbeltfokus, nemlig dels at afklare, om der findes eksempler på relevante modeller i nært beslægtede lande – primært Norge og Sverige – dels at høre eksperters faglige vurdering af selve ambitionen om at etablere en systematisk identifikation og vurdering af kompetencer i leveringen af højt specialiserede socialfaglige indsatser.
 
Datagrundlaget leder frem til nogle centrale udfordringer og pejlemærker, der beskrives i et særskilt afsnit. Her nævnes bl.a. forholdet mellem generalister og specialister, socialtilsynenes rolle, behovet for procestålmodighed samt potentialer og udfordringer i at hente inspiration fra sundhedsområdet.

Rapporten tegner desuden et billede af processen med at udvikle den generiske model og grundlaget for denne. En kort sammenfatning redegør for rapportens hovedpointer i punktform.

Selve modellen, der beskrives i rapportens to bilag, består af:

  • en generisk protokol til identifikation af de relevante kompetencer for at levere højt specialiserede indsatser på det specialiserede socialområde (bilag 1)
  • et generisk vurderingsredskab til at vurdere, om de nødvendige kompetencer er tilstede på konkrete højt specialiserede sociale tilbud i Danmark (bilag 2)

Rapporten og de medfølgende bilag er udarbejdet af DEFACTUM for Social- og Boligstyrelsen.