Evaluering af læringsforløb for unge med autisme

2023

Evalueringen beskriver bl.a. implementering, resultater og omkostninger i forbindelse med indsatsen, som består af et læringsforløb for unge med autisme. Evalueringen viser, at de unge generelt har et positivt udbytte af forløbet.

Udgivelsen er en evaluering af udviklingsprojektet Læringsforløb for unge med autisme.

Socialstyrelsen har iværksat projektet, der er gennemført i samarbejde med PWC og seks kommuner Viborg, Odense, Gentofte, Randers, Lyngby-Taarbæk og Roskilde.

Kommunerne har bidraget til udviklingen af den endelige model for indsatsen, som er målrettet unge med autisme i alderen 16 til 30 år med enten normalbegavelse eller en begavelse, der ligger lidt under normalområdet.

Læringsforløbet, der varer 20 uger, har til formål at styrke unges netværk, indsigt og færdigheder i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Kerneelementerne i indsatsen er helhedsorienteret tilgang, udredning, handleplan, individuel støtte og gruppeforløb.

Evalueringen består af tre dele, der har fokus på hhv. implementering, virkning af indsatsen og omkostninger.

Samlet set vurderes, at de unge generelt har et positivt udbytte af indsatsen.

Evalueringsresultaterne viser, at der er mindre, men tydelige tendenser til positiv progression for de unge, der har gennemført indsatsen. De fleste af de unge vurderer forløbet positivt, og mange har fået en styrket selvopfattet handleevne og styrket livskvalitet. Andelen af unge, der føler sig ensomme, er samtidig blevet mindsket.

Det fremgår også, at projektkommunerne vurderer læringsforløbet som et positivt og velkomment bidrag til indsatsen for unge med autisme, og at de oplever, at der er et rimeligt forhold mellem ressourcer og resultater.

Ifølge evalueringen er det overordnet er lykkedes kommunerne at implementere indsatsen, om end enkelte kerneelementer med fordel kan udvikles yderligere for at opnå stærk og holdbar implementering.

Evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative data, herunder surveys og interview med ledere, medarbejdere og projektejere i de seks deltagerkommuner samt med udvalgte unge og forældre.

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent