Erfaringsopsamling: Flere med i lokale fællesskaber

2023

For at fremme udsatte borgeres inklusion og deltagelse i frivillige fællesskaber har Social- og Boligstyrelsen opsamlet en række råd og erfaringer. Disse råd og erfaringer bygger på 15 projekters arbejde under puljen ’Flere med i lokale fællesskaber’

Inklusion og deltagelse i frivillige fællesskaber er væsentlige elementer for borgeres netværk og livskvalitet generelt. Borgernes oplevelse af at kunne bidrage i ligeværdige fællesskaber styrker deres tryghed, tillid til omverdenen, sociale netværk, selvværd samt oplevelsen af at kunne mestre eget liv. De frivillige fællesskabers potentiale er særligt stort hos udsatte borgere, som ifølge fællesskabsmålingen 2022 i højere grad oplever social eksklusion end andre mennesker. Det skyldes blandt andet, at udsatte mennesker oftere står uden for de fællesskaber, som mange andre indgår i gennem fx job, uddannelse eller frivilligt engagement.

Erfaringsopsamlingen sætter fokus på, hvordan inklusion og deltagelse finder sted i de 15 projekter, der modtog midler fra puljen Flere med i lokale fælleskaber i 2020. Analysen i opsamlingen er todelt og belyser både pointer om tværsektorielle samarbejder samt pointer vedrørende udsatte borgeres inklusion og deltagelse i frivillige fællesskaber.

Råd og erfaringer om tværsektorielle erfaringer viser, at disse samarbejder bør bygge på ejerskab over projektet, gode personlige relationer samt en god forståelse for forankringsmulighederne i samarbejdet.

Råd om udsatte borgeres inklusion og deltagelse omhandler vigtigheden af kendskab til målgruppen samt udbredelse af kendskab til projekt, dannelsen af et trygt miljø for borgerne samt en opmærksomhed på interne barrierer såsom mangel på erfaring og motivation. Dermed bidrager opsamlingen til en konkret identifikation af pointer i forbindelse med indgåelsen af tværsektorielle samarbejder med det formål at fremme inklusion og deltagelse af udsatte borgere.

Opsamlingen er målrettet frivillige foreninger, men kan også bruges af eksempelvis kommuner og frivilligcentre, som vil vide mere om tværsektorielle samarbejder med henblik på at inkludere udsatte borgere i foreningslivet og kvalificere arbejdet med at fremme inklusion og deltagelse af udsatte borgere i tværsektorielle samarbejder.

Læs rapport

Læs pixi-udgaven

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent