978-87-7582-249-2

Effekter af en integreret social- og beskæftigelsesrettet indsats – 3 år efter

VIVE2023

I denne analyse måles de 3-årige effekter af indsatsen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job”. Indsatsen hjalp udsatte ledige med at få og fastholde et ordinært job via en socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats. Analysen undersøger primært beskæftigelseseffekter, i op til 36 måneder efter borgerne har deltaget i indsatsen.

Om indsatsen

Projektet ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” blev gennemført i fem danske kommuner i perioden 2018 til 2020. Formålet med projektet var, at udsatte ledige fik hjælp til at få og fastholde et ordinært job via en integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

Målgruppen er aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere ældre end 30 år, der har været ledige i mindst et år. Målgruppen har ofte komplekse og sammenhængende problemer, der kan gøre det svært for borgeren at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse.

Resultater

Analysen finder at social støtte øger overgangen til en virksomhedsrettet indsats og beskæftigelse. Effekten på at påbegynde en virksomhedsrettet indsats er størst. Derudover findes en positiv sammenhæng mellem det at have været i virksomhedspraktik og beskæftigelse. Virksomhedspraktik fordobler således sandsynligheden for at komme i beskæftigelse.

Analysen finder også, at indsatsen har en positiv effekt på beskæftigelsesgraden i den virksomhedsrettede indsats i op til halvandet år efter, at en borger er påbegyndt indsatsen. Der findes dog ikke evidens for, at indsatsen forbedrer fastholdelsen i ordinær beskæftigelse.

Foruden beskæftigelseseffekter finder analysen, at indsatsen mindsker sandsynligheden for at overgå til at modtage førtidspension eller ressourceforløb. Derudover ses, at indsatsen øger sandsynligheden for at starte på en videregående uddannelse.

De borgere, der har deltaget i indsatsen, har desuden et lavere forbrug af egen læge og færre hospitalshenvendelser vedr. skizofreni og lignende sammenlignet med kontrolgruppen. Endelig finder analysen, at de borgere der har deltaget i indsatsen har et højere forbrug af ydelser efter serviceloven.

Metode

De statistiske analyser er foretaget ved hjælp af registerdata indhentet hos Danmarks Statistik. Effekterne af indsatsen er identificeret ved at sammenligne en række udfaldsmål for deltagerne i projektet med en statistisk konstrueret kontrolgruppe. Kontrolgruppen er identificeret blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bosiddende i kommuner, der ikke deltog i projektet.

Analysen er udarbejdet af VIVE for Social- og Boligstyrelsen.