Anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD og/eller autisme

Social- og Boligstyrelsen2023

Anbefalingerne har til hensigt at udbrede viden om god faglig praksis for børn og unge med ADHD og/eller autisme. De skal give fagprofessionelle og deres ledelse viden og forslag til, hvordan de – med afsæt i nyeste viden – kan skabe trivsel og udvikling for målgruppen.

Social- og Boligstyrelsens syv anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD, autisme og lignende vanskeligheder i alderen 0-18 år har tilsammen fokus på at skabe trivsel og udvikling for børn og unge med ADHD og/eller autisme. 

Udgivelsen indledes med en beskrivelse af ADHD og autisme hos børn og unge samt en beskrivelse af børn og unge med både ADHD og autisme.

Herefter følger de syv anbefalinger, der har hvert sit faglige fokus, men som hænger tæt sammen på tværs, med fokus på både organisation, kontekst og individuelt rettede indsatser. 

Hver anbefaling indeholder følgende: 

  • Hvad: Selve anbefalingen – det vil sige, hvad der konkret anbefales at arbejde med.
  • Hvorfor: Faglig begrundelse for, hvorfor anbefalingen er væsentlig at arbejde med.
  • Hvordan: Praksisbeskrivelse, inddelt i ledelses- og medarbejderniveau, som beskriver, hvordan det anbefales at arbejde ud fra anbefalingen.
  • Henvisning til relevante redskaber, tilgange og metoder i forhold til hver enkelt anbefaling.

Om anbefalingerne

Anbefalingerne er udarbejdet med afsæt i en videnskortlægning fra 2023 med inddragelse af centrale aktører og videnshavere på ADHD- og autismeområdet.

De henvender sig til fagprofessionelle med direkte kontakt til børnene og de unge, fx lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere samt deres ledere.

Hent videnskortlægningen "Virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD"