Årsrapport. Social- og Boligstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed i 2021

Social- og Boligstyrelsen2023

Styrelsen udgiver hvert år en rapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2021.

Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som styrelsen har indhentet ved hjælp redegørelser og statistiske analyser.

Årsrapporten for 2021 har derudover et særligt tematisk fokus på magtanvendelsesområdet, herunder udviklingen i antal af magtanvendelsesindberetninger på hhv. børn- & ungeområdet og voksenområdet samt socialtilsynenes brug af såkaldte magtprofiler.

Kapitlerne er opdelt således:

  • Kapitel 1 giver et overblik over socialtilsynenes opgaveporteføljer
  • Kapitel 2 giver en indføring i socialtilsynenes virksomhed i 2021
  • Kapitel 3 indeholder data over udvikling på magtanvendelsesområdet samt en beskrivelse af socialtilsynenes brug af magtprofiler
  • Kapitel 4 beskriver socialtilsynenes økonomi, personale og kompetencer
  • Kapitel 5 præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling

Hent rettelser til Social- og Boligstyrelsen årsrapport 2021 her