VISO årsrapport 2021

Socialstyrelsen2022

Årsrapporten for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) viser nøgletal over henvendelser og rådgivningsforløb og beskriver VISOs økonomi. Der fortælles også om tilfredsheden med VISO og om årets udbud, vidensprojekter og øvrige aktiviteter.

Årsrapporten giver et overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den beskriver blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de mange forskellige målgrupper, som rådgivningen retter sig imod.

VISO modtog 5.191 henvendelser i 2021 svarende til et fald på 11,5 pct. og igangsatte 1.867 rådgivningsforløb svarende til et fald på 14 pct.

Faldet kan tilskrives, at efterspørgslen på VISOs ydelser fortsat steg i den første halvdel af 2021, hvorfor VISO tog en række initiativer i maj og september for at mindske et forventet merforbrug. Derudover kan faldet også skyldes, at regioner, kommuner, tilbud mv. måtte omstille planlagt aktivitet for at prioritere andre opgaver, hvilket kan have skabt et efterslæb.

Rapporten omhandler også VISOs koordination af den mest specialiserede specialrådgivning om syn, høretab, døvblindhed, epilepsi og førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt fortæller om VISOs rådgivningsfunktion i forhold til at styrke den socialfaglige kvalitet af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Endvidere beskriver rapporten VISOs afsluttede og igangværende vidensprojekter, som understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper.

Endelig omtaler rapporten VISOs samarbejde med leverandørerne, herunder udbud, kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsydelserne mv., kommunernes tilfredshed med rådgivningsforløbene og VISOs økonomi.


 
Hent publikationen