Vidensafdækning. Velfærdsteknologi for børn og unge med handicap i anbringelse

Socialstyrelsen2022

Vidensafdækningen beskriver forskellige forståelser af begrebet velfærdsteknologi og præsenterer erfaringer med brug af teknologi i arbejdet med børn og unge med handicap. Vidensafdækningen viser også, hvordan teknologiforståelse kan styrke det pædagogiske arbejde med børnene og de unge.

De to første hovedfund i vidensafdækningen fastslår, at der er forskellige forståelser af begrebet "velfærdsteknologi" på tværs af kommuner, sundhedssektor og mellem forvaltning og praksis. Det betyder bl.a., at der kan være stor forskel på forventningerne til, hvad teknologierne kan løse af problemer samt oplevelsen af, om teknologierne indfrier disse forventninger.

De to sidste hovedfund beskriver, hvordan den pædagogiske indsats bliver understøttet og udfordret med brug af teknologi på fem udvalgte botilbud for børn og unge med forskellige handicap.

Børnene og de unge kan på forskellige måder have gavn af teknologi til at fungere og trives i hverdagen, og her spiller fagpersonerne omkring barnet og den unge en afgørende rolle for at sætte teknologien bedst muligt i spil.

Derfor er det vigtigt at arbejde med personalets teknologiforståelse, som handler om at forstå teknologiens rolle i det pædagogiske arbejde – og ikke blot om at kunne betjene teknologierne.

Vidensafdækningen er foretaget på baggrund af en analyse af udvalgt litteratur samt gruppeinterviews med medarbejdere og ledere på fem døgntilbud.

Vidensafdækningen henvender sig særligt til ledere af botilbud/specialdagtilbud, som ønsker inspiration til at komme i gang med at understøtte og udvikle medarbejdernes pædagogiske arbejde med teknologi og hjælpemidler sammen med børnene/de unge på tilbuddet.

Vidensafdækningen har fokus på børn og unge med handicap i anbringelse, men temaerne er relevante på tværs af målgrupper på det sociale område.

Formålet med vidensafdækningen er at indsamle viden om, hvordan velfærdsteknologiske løsninger bliver brugt i den specialpædagogiske indsats for børn og unge med handicap i anbringelse. Ud over at bidrage til Socialstyrelsens arbejde med velfærdsteknologi og hjælpemidler på det sociale område kan vidensafdækningens resultater anvendes i forvaltning og praksis til at fremme brug af velfærdsteknologiske tilgange til arbejdet med børn og unge med handicap.


 
Hent publikationen