Veje til støtte tilpasset udsatte grønlændere i Danmark

Socialstyrelsen2022

Erfaringer og viden fra borgere, fagfolk og forskning på området udsatte grønlændere i Danmark peger på områder, hvor sociale tilbud kan tilpasses de særlige støttebehov, målgruppen kan have. Det gælder blandt andet vigtigheden af let adgang til kvalificeret tolkning og at møde borgerne ud fra en ressourcefokuseret tilgang med afsæt i en forståelse for grønlandsk kultur og samfund.

Veje til støtte tilpasset udsatte grønlændere i Danmark giver faglig inspiration til aktører, der arbejder eller er i kontakt med udsatte grønlændere i Danmark, så både eksisterende og kommende indsatser til borgerne tilpasses målgruppens behov.

Rapporten henvender sig til aktører inden for kommuner, regioner, civilsamfund og privatsektoren, herunder sociale tilbud, sociale indsatser, behandlingstilbud, sundhedssystemer mv., som arbejder med eller er i kontakt med udsatte grønlændere i Danmark.

I rapporten beskrives centrale barrierer og god praksis i indsatser til udsatte grønlændere i Danmark på baggrund af viden fra fagfolk, fra kommuner, civilsamfund og privatsektoren, fra borgereksperter og fra aktuel forskning på området.

I rapporten kan du læse om følgende temaer:

  1. Velkomst i Danmark.
  2. Hverdagsliv.
  3. Lighed i sundhed.
  4. Inklusion.
  5. Samarbejde om udsatte grønlændere i Danmark

Ud over de fem kapitler deler borgereksperter i Grønlands-gruppen i SAND – De hjemløses landsorganisation deres perspektiver og anbefalinger i rapporten.

Rapporten peger blandt andet på, at det kan være gavnligt at møde borgerne med en ressourcefokuseret og recovery-orienteret tilgang, der tager udgangspunkt i en forståelse for grønlandsk kultur og samfund. Rapporten beskriver vigtigheden af at gøre kvalificeret tolkning i kontakten med velfærdssystemet lettere tilgængelig. Det peges også på, at bedre adgang til grønlandsksproget og helhedsorienteret misbrugs- og psykologbehandling kan medvirke til at udsatte grønlænderes behov i højere grad imødekommes.

Netværk om udsatte grønlændere i Danmark

I 2021 etablerede Socialstyrelsen Netværk om udsatte grønlændere i Danmark med en række aktører, der arbejder på området. Formålet med netværket var at samle centrale aktører på tværs af kommuner og civilsamfund for bedre at gøre brug af erfaring, viden og kompetencer i arbejdet med målgruppen. Aktørerne har bidraget med viden om barrierer og god praksis i arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark via tre netværksmøder om "Barrierer og god praksis", "Tværsektorielt samarbejde" og "Anbefalinger om tilpasning af indsatser til udsatte grønlændere i Danmark".

Til at supplere og nuancere netværkets viden har Socialstyrelsen inddraget forskning samt to grupper af borgereksperter, Grønlands-gruppen i SAND – De Hjemløses Landsorganisation og borgere fra Tumit i Det Grønlandske Hus i Odense.

Formålet med rapporten er at udbrede viden fra netværket, borgerne og forskningen om, hvordan indsatser kan tilpasses, så de imødekommer særlige støttebehov, der kan gøre sig gældende for udsatte grønlændere i Danmark.


 
Hent publikationen