Digital isbn: 978-87-94371-02-5

Undersøgelse om vold i nære relationer 2022

Socialstyrelsen2022

I rapporten belyses karakteristika ved personer, som modtager en indsats hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud målrettet vold i nære relationer, og den vold, de har været udsat for. Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten alle respondenter har været udsat for psykisk vold.

Rapporten er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse i 2020 blandt kvinder, mænd og ledsagende børn og unge på deltagende kvindekrisecentre, mandekrisecentre, eller som modtager et ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte personer.

I undersøgelsen belyses fire overordnede emner:

  • Karakteristika ved kvinder på kvindekrisecenter i 2020
  • Omfanget af vold blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen
  • Kendetegn ved de voldelige relationer
  • Ledsagende børn og unge.

Centrale resultater i rapporten:

  • Kvinder med ophold på kvindekrisecenter i 2020 er en forskelligartet gruppe. Gennemsnitsalderen for kvinderne er 35 år, og omkring halvdelen af kvinderne er indvandrere eller efterkommere. Mange befinder sig desuden i en sårbar situation, der kan have betydning for deres muligheder for at bryde med volden eller de voldelige relationer.
  • Størstedelen har været udsat for psykisk vold og fysisk vold. Næsten alle respondenterne har været udsat for psykisk vold, og 72 pct. har været udsat for fysisk vold.
  • Nuværende eller tidligere partnere er oftest voldsudøveren. En tredjedel af de respondenter, som har været udsat for psykisk vold, blev udsat for vold af deres nuværende partner, mens 59 pct. blev udsat for psykisk vold af en tidligere partner, mens forholdet bestod.
  • Volden forekommer hyppigt og igennem adskillige år. Omkring en tredjedel af respondenterne har været udsat for én eller flere voldsformer hver dag, og 39 pct. har været udsat for vold i mere end fem år i deres voksenliv.
  • Hovedparten af ledsagende børn og unge har været udsat for vold. Næsten fire ud af fem ledsagende børn mellem 4 og 12 år, som har deltaget i undersøgelsen, har været udsat for psykisk vold. Det samme er tilfældet for omkring ni ud af 10 ledsagende børn og unge mellem 13 og 17 år.
  • Der er lavet underretninger om størstedelen af de ledsagende børn og unge. Der er lavet én eller flere underretninger om 59 pct. af de børn og unge, der deltager i undersøgelsen, i perioden 2015-2019, og omkring en fjerdedel har modtaget en forebyggende foranstaltning i samme periode.

 
Hent publikationen