Digital isbn: 978-87-94371-00-1

Sociale problemer hos voldsudsatte personer

Socialstyrelsen2022

Rapporten belyser karakteristika ved kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 og sociale problemer blandt kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer. Rapporten belyser også, hvordan ledere, medarbejdere og beboere/brugere på udvalgte tilbud oplever sociale problemer hos brugerne af tilbuddene.

Rapporten om sociale problemer hos voldsudsatte personer er baseret på data fra Danmarks Statistik (DST) og interviews med ledere, medarbejdere og voldsudsatte personer på udvalgte botilbud og ambulante tilbud til personer udsat for vold i nære relationer.

Rapporten belyser tre centrale emner:

  • Karakteristika ved kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020
  • Sociale problemer hos kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 og mænd, som har deltaget i Socialstyrelsens spørgeskemaundersøgelse om vold i nære relationer i 2020.
  • Lederes, medarbejderes og voldsudsatte personers oplevelser af sociale problemer hos målgruppen og behov for særlig støtte.

Undersøgelsen viser overordnet, at mange af de voldsudsatte personer, som indgår i undersøgelsen, har sociale udfordringer, ud over den vold de udsættes for. De sociale udfordringer kan have betydning for, hvilken hjælp og støtte de har behov for, så de kan bryde med volden og håndtere øvrige sociale problemer. Undersøgelsen viser også, at der er tale om en forskelligartet gruppe med sociale udfordringer af forskellig karakter og omfang.

Hovedresultater i rapporten:

  • Kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 er unge, og størstedelen står uden for arbejdsmarkedet. Kvinderne er i gennemsnit 35 år, og fire ud af fem er ikke i ordinær beskæftigelse. Til sammenligning er tre ud af fem kvinder i den danske befolkning ikke i ordinær beskæftigelse.
  • Indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede blandt kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020. Halvdelen af kvinderne på kvindekrisecenter er indvandrere og efterkommere. Indvandrere og efterkommere udgør omkring 13 pct. af den kvindelige danske befolkning. Omkring to ud af fem kvinder på kvindekrisecenter har ikke-vestlig herkomst.
  • Mange kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 har haft sociale udfordringer i barndommen. Næsten hver sjette kvinde på kvindekrisecenter har været anbragt i barndommen. Det er tilfældet for 3 pct. af kvinder i den danske befolkning.
  • Voldsudsatte personer har ofte samtidige og forskelligartede sociale problemer. Ledere og medarbejdere oplever, at mange brugere af og beboere på tilbud til voldsudsatte personer har samtidige og forskelligartede sociale problemer, som kan have betydning for deres muligheder for at bryde med voldsudsættelsen.
  • Behov for støtte til hele familien. Ledere og medarbejdere oplever, at sociale udfordringer blandt voldsudsatte ofte handler om forholdet til deres børn og andre nære relationer, hvilket kan komplicere deres situation og deres muligheder for at arbejde med deres voldsudsathed.

 
Hent publikationen