Vejledning i brug af redskab til afdækning af ansøgers mentaliseringsressourcer

Refleksivt Forum2022

Redskabet til afdækning af ansøgers mentaliseringsressourcer skal anvendes af socialtilsynet i godkendelsen af plejefamilier.

Redskabet har til formål at sætte fokus på ansøgers kompetencer i forhold til et etablere og fastholde tilknytning til et plejebarn og drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og opdragelse
Redskabet fremgår af bekendtgørelse om socialtilsyn, bilag 3, og er opbygget i fire dele:

  • Teoretisk grundlag
  • Præsentation af mentaliseringsinterview og mentaliseringsanalyse
  • Fremgangsmåde
  • Bilag

2. udgave, september 2022

Hent publikationen