Menneskehandel i Danmark 2021

Socialstyrelsen2022

Årsrapporten giver et indblik i de 80 sager, hvor personer i 2021 blev vurderet som ofre for menneskehandel, og bringer artikler, interview og cases. Temaer i rapporten er bl.a. myndighedssamarbejde, retsforfølgning og hjemsendelse.

Center mod Menneskehandel formidler viden og aktuelle tal om menneskehandel i ’Menneskehandel i Danmark 2021’.

I rapporten præsenterer centret bl.a. viden om de personer, som myndighederne i Danmark har vurderet som ofre for menneskehandel i 2021, herunder antal, køn, nationalitet og udnyttelsesform.

I alt blev 80 personer vurderet som ofre i 2021, hvilket er på niveau med året før. Ofrene kommer fra 26 forskellige lande, flest fra Nigeria, Thailand, Marokko, Rumænien og Vietnam.

Mens det tidligere især har været kvinder, der har været udsat for menneskehandel, var der i 2021 en næsten ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt ofrene. Samtidig var der en fordobling fra året før i antallet af personer handlet til enten tvangsarbejde (fx i byggebranchen) eller strafbare handlinger (fx salg af stoffer):  I 2020 drejede det sig om i alt 18 personer, mens det i 2021 var 37.  

Det fremgår også, at selvom coronapandemien prægede verden og bl.a. medførte lukkede grænser mange steder, tog 38 personer imod en forberedt hjemsendelse. Det er et højeste antal indtil videre. Der er et særligt tema i rapporten om hjemsendelser, hvor tre ofre for menneskehandel sætter nogle ord på livet efter, at de er kommet hjem til hhv. Thailand og Rumænien. 

Ud over viden om de 80 ofre for menneskehandel, bringer årsrapporten fx artikler, interviews og cases om myndighedssamarbejde og retsforfølgning i Danmark.

Den sjette handlingsplanen mod menneskehandel for perioden 2022-25 og dens forventede betydning for Center mod Menneskehandel og andre aktørers arbejde på området, beskrives også i rapporten.


 
Hent publikationen