Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen2022

Litteraturoverblikket er en liste over relevant og aktuel litteratur om hjemløshedsområdet fra ind- og udland.

Litteraturoverblikket består af publikationer og artikler fra ind- og udland, som belyser hjemløshedsområdet ud fra følgende temaer:

 • Introduktion til hjemløshed
 • Målgruppen af borgere i hjemløshed
 • Housing First-tilgangen
 • De tre specialiserede støttemetoder (CTI, ICM og ACT) og andre indsatser til borgere i hjemløshed
 • Boligindsatser til borgere i hjemløshed
 • Boformer til borgere i hjemløshed
 • Forebyggelse af hjemløshed
 • Hjemløshed og psykiske problemstillinger
 • Hjemløshed og misbrug
 • Hjemløshed og sundhed
 • Hjemløshed og øvrige sociale problemstillinger

Nogle af publikationerne eller artiklerne i litteraturoverblikket berører flere temaer og vil derfor optræde flere steder i listen.

Litteraturen er udvalgt ud fra en vurdering af udgivelsens relevans, tyngde, aktualitet og bidrag til en forståelse af hjemløshed. Litteraturoverblikket skal derfor ikke ses som en udtømmende liste over al viden på hjemløshedsområdet.

Socialstyrelsen opdaterer løbende litteraturoverblikket.


 
Hent publikationen