Kommunernes første erfaringer med COVID-19

Socialstyrelsen2022

Rapporten viser kommunernes erfaringer med COVID-19 under den første nedlukning i foråret 2020. Kommunerne oplevede såvel udfordringer i det sociale arbejde, som ikke tidligere var kendt, som nye muligheder og positive erfaringer.

Rapporten tager udgangspunkt i resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som Socialstyrelsen gennemførte i efteråret 2020 i alle danske kommuner. Da undersøgelsen havde et bredere formål end covid-19, angiver rapporten alene udvalgte og foreløbige erfaringer med covid-19 og skal således ikke betragtes som en fuldstændig kortlægning af området.

En del erfaringer går på tværs af målgrupperne børn/unge og voksne, mens nogle erfaringer specifikt gælder for den ene målgruppe.

Rapporten viser blandt andet, at 74 pct. af kommunerne på børne- og ungeområdet og 78 pct. af kommunerne på voksenområdet har gjort sig positive erfaringer under COVID-19-nedlukningen.

15 pct. af kommunerne på børne- og ungeområdet og 32 pct. af kommunerne på voksenområdet er under COVID-19-nedlukningen blevet opmærksomme på udfordringer i arbejdet på det sociale område, som ikke tidligere var kendt.


 
Hent publikationen