Digital isbn: 978-87-94371-01-8

Frivillige i tilbud til voldsudsatte personer

Socialstyrelsen2022

Rapporten belyser, hvordan frivillige bidrager til tilbud til personer udsat for vold i nære relationer, og hvilken betydning de frivilliges bidrag har for indsatsen. Den giver også indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at have frivillige tilknyttet tilbud til personer udsat for vold i nære relationer.

Rapporten er baseret på interviews med ledere, ansatte, frivillige og voldsudsatte personer på udvalgte tilbud til personer udsat for vold i nære relationer.

Undersøgelsen belyser fem overordnede emner:

  • De frivilliges funktion og bidrag til tilbuddene og de voldsudsatte personer
  • Betingelser for frivillighed på tilbuddene
  • Rammer for et engageret frivilligmiljø
  • Rekruttering af frivillige
  • Tilbuddenes råd hvad angår tilknytning af frivillige.

Rapporten viser, at frivillige spiller en vigtig rolle på de tilbud, som deltager i undersøgelsen. Der er på tilbuddene en oplevelse af, at frivillige udfører væsentlige og bredtfavnende opgaver, som giver værdi i den samlede indsats. Samtidig fremgår den frivillige indsats som betydningsfuld for de voldsudsatte personer, som anvender tilbuddene.

Hovedresultater i rapporten:

  • Frivillige på de interviewede tilbud udfører særligt opgaver inden for områderne omsorg og rådgivning.
  • I rekrutteringsprocessen lægges der vægt på, at den frivillige er stabil, robust, har overskud, og at den frivillige møder voldsudsatte personer med en forståelse og respekt for den situation, de befinder sig i.
  • Det er vigtigt, at frivillige klædes fagligt på til arbejdet med voldsudsatte personer.
  • Anerkendelse og påskønnelse er vigtige elementer i tilbuddenes fastholdelse af de frivilliges engagement og motivation.

 
Hent publikationen