En virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD - R&R2

Socialstyrelsen2022

Inspirationshæftet henvender sig til kommunale, regionale og private aktører, som overvejer at implementere indsatsen R&R2-ADHD. Indsatsen er p.t. en af de få sociale, evidensbaserede metoder, der findes, med en målbar effekt i forhold til unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. 

Hæftet indeholder en kort beskrivelse af indsatsen. Derefter gennemgås og beskrives opmærksomhedspunkter ift. implementering af R&R2-ADHD. Der er fokus på både generelle erfaringer og på erfaringer ift. udvalgte fokusområder som fx:

  • Rekruttering af borgere til et forløb i R&R2-ADHD
  • Sammensætning af hold
  • Afholdelse af manualbaseret undervis­ning
  • Organisering af PAL-rollen, som er en slags coach
  • Opfølgning og progression.

Hæftet henviser desuden til, hvor man finder mere viden og kommer i gang med uddannelse af trænere til indsatsen.

Hent udgivelsen om R&R2