Den gode anbringelse. Videns- og praksisafdækning.

Socialstyrelsen2022

Hvad kendetegner den gode anbringelse, og hvordan kan man konkret arbejde med at forbedre kvaliteten på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder? Det er de spørgsmål, denne vidensafdækning fra Socialstyrelsen forsøger at give nogle af svarene på.

Med den politiske aftale Børnene Først (maj 2021) er der kommet øget fokus på anbringelsesområdet, herunder kvalitet i anbringelser.

Formålet med denne vidensafdækning har været at indsamle viden om, hvad der ifølge forskellige datakilder kendetegner en god anbringelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Udgivelsen giver desuden inspiration til, hvordan medarbejdere og ledere konkret kan arbejde med kvalitetsforbedring på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Vidensafdækningen er baseret på en litteraturgennemgang og interviews med anbragte og tidligere anbragte unge samt med medarbejdere og ledere på tre anbringelsessteder.

Derudover er der afholdt en workshop med deltagelse af repræsentanter fra De Anbragtes Vilkår, Baglandet, Gladsaxe Kommune og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) i Københavns Kommune.


 
Hent publikationen