Central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Socialstyrelsen2022

Socialstyrelsen har i september 2022 udsendt en landsdækkende central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tegnsprogsindsatser

Den centrale udmelding har til formål at sikre, det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset udviklingen i målgruppens behov på det på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområdet.

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter børn og unge med et varigt høretab med behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser, der ikke profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI), og som derfor har eller kunne have stor gavn af dansk tegnsprog som første- eller andetsprog. Målgruppen er efter Socialstyrelsens aktuelle viden en lille målgruppe, som modtager indsatser på tværs af social- og specialundervisningsområdet.

De højt specialiserede tegnsprogsindsatser kræver en øget koordination, planlægning og tilrettelæggelse på tværs af kommunerne og regionerne samt på landsplan. Børn og unge med et varigt høretab har behov for højt specialiseret tegnsprogsindsatser, således at de opnår sprogkundskaber på dansk tegnsprog, som har betydning for den sproglige udvikling hos målgruppen, herunder ordforråd. Derudover er det væsentligt at børnene og de unge imødekommes i deres behov for tegnsproglig kommunikation i deres nærmiljø (dagtilbud og folkeskoletilbud).

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i foråret 2023.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne i regi af rammeaftalesekretariaterne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination og fremadrettet tilrettelæggelse af tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.


 

Bilag 1. Vejledning til kommunernes behandling af central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab (pdf)