Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer

Socialstyrelsen2022

Socialstyrelsen har udarbejdet otte anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer. Anbefalingerne omfatter opsporing og risikovurdering, koordineret samarbejde og relationsopbygning og anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte person.

Anbefalingerne til en kommunal indsats mod vold i nære relationer er udarbejdet for at styrke indsatsen i landets kommuner, så flere voldsudsatte personer får den rette hjælp, før volden eskalerer eller intensiveres.

Voldsudsatte kan have kontakt med kommunen i forbindelse med andre sociale problemer ud over voldsudsættelsen, men vil sjældent selv bringe problemet på banen. Det er derfor vigtigt, at kommunen er opmærksom på vigtigheden af bl.a. opsporing.

De otte anbefalinger er udarbejdet med sigte på et sammenhængende borgerforløb. Anbefalingerne er retningsgivende og kan tilpasses kommunens lokale kontekst. Samtidig er der plads til, at kommunen kan samarbejde med specialiserede aktører på området.

Anbefalingerne omfatter opsporing og risikovurdering, koordineret samarbejde og relationsopbygning og anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte person.

Teksten i hver anbefaling er delt op i fire niveauer. I første niveau fremgår den konkrete retningsgivende anbefaling. På næste niveau beskrives det faglige grundlag for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med anbefalingen. På det tredje niveau beskrives det, hvordan anbefalingen kan omsættes i praksis, mens niveau fire foreslår konkrete redskaber.

Anbefalingerne henvender sig både til ledere, der har ansvar for kommunens arbejdsgange, og til de medarbejdere, der skal varetage den socialfaglige praksis.

Anbefalingerne kan bruges som pejlemærke for, hvad det er vigtigt at have fokus på, når en kommune starter en indsats til voldsudsatte. Hvis kommunen allerede har en indsats på området, kan anbefalingerne være en tjekliste og inspiration til yderligere kvalificering.

Udgivelsen er baseret på en screeningsrapport om kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer og en indsatsmodel til voldsudsatte. Anbefalingerne bygger desuden på viden fra aktører på området såsom Danner, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Lev Uden Vold.


 
Hent publikationen