Årsstatistik om de danske børnehuse 2020

Socialstyrelsen2022

Årsstatikken giver et indblik i børnehusenes arbejde med børn, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb.

Årsstatistikken om børnehusene 2020 viser blandt andet antallet af børnehusforløb i børnehusene, oplysninger om de børn, der kommer i et børnehus, og oplysninger om det tværsektorielle samarbejde.

Formålet med årsstatistikken er at bidrage med viden om overgreb mod børn og unge i Danmark og dokumentere implementeringen af den danske børnehusmodel.


Hovedresultater fra årsstatistikken:

  • På landsplan blev der påbegyndt 1.829 børnehusforløb i 2019 og 1.986 børnehusforløb i 2020. Det er en stigning på 9 procent. Ser man på hele perioden fra 2014 til 2020 er antallet af påbegyndte forløb steget jævnt alle årene, mest markant i de første år. Der umiddelbart ikke noget, der indikerer, at antallet af påbegyndte børnehusforløb i 2020 er blevet påvirket væsentligt af Covid-19 pandemien.
 
  • Årsstatistikken viser overordnet, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget børnehusene bliver anvendt. Region Syddanmark ligger højest med 2,5 påbegyndte børnehusforløb pr. 1.000 børn, mens Region Hovedstaden ligger lavest med 1,2 børnehusforløb pr. 1.000 børn. 
 
  • I 2020 blev der afsluttet 1.948 børnehusforløb i børnehusene i Danmark. I 75 procent af børnehusforløbene var der viden eller mistanke om fysisk vold, i 28 procent af forløbene var der viden eller mistanke om seksuelt overgreb, mens der i 18 procent af børnehusforløbene var viden eller mistanke om psykisk vold. 
 
  • 88 procent af børnehusforløbene, der vedrørte drenge, omhandlede fysisk vold, mens det i 19 procent omhandlede psykisk vold og i 12 procent om seksuelt overgreb. For pigernes vedkommende handlede 63 procent af forløbene om fysisk vold, i 17 procent om psykisk vold og i 41 procent om seksuelt overgreb. 
 
  • I 2020 var det især børn i alderen 5 til 14 år, der kom i et børnehus på baggrund af viden eller mistanke om fysisk vold. For børn, der kom i et børnehus på baggrund af mistanke eller viden om seksuelle overgreb, var der en lidt større andel i alderen mellem 13 og 15 år. Andelen af børn, hvor der er mistanke eller viden om psykisk vold fordeler sig jævnt over alderstrinene fra 3 til 17 år. 
 
  • Det tværsektorielle samarbejde i børnehusene mellem kommune, sygehusvæsen og politi foregår ofte på sagssamråd, hvor sektorerne koordinerer indsatsen for barnet. På landsplan deltog kommunerne i 99 procent, politiet i 40 procent, pædiatere i 23 procent og retsmedicinere i 2 procent af de koordinerende sagssamråd. Der er registreret væsentlige forskelle i sektorernes deltagelse på sagssamråd imellem de fem børnehuse.

Grundet forsinkelser undervejs er årsstatistikken 2020 først udgivet april 2022.


 
Hent publikationen