VISO årsrapport 2020

Socialstyrelsen2021

Årsrapporten for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) omhandler nøgletal over henvendelser og rådgivningsforløb, COVID-19 hotlinen, nye vidensprojekter, udbud og økonomi. Rapporten for 2020 viser, at der er stor efterspørgsel efter VISOs ydelser, og at kommunernes tilfredshed fortsat er høj.

Årsrapporten giver et hurtigt overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den beskriver blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de mange forskellige målgrupper, som rådgivningen retter sig imod. VISO modtog 8.631 henvendelser i 2020, svarende til en stigning på 56 pct. Hovedparten af stigningen skyldes henvendelser om COVID-19. I 2020 igangsatte VISO 2.164 rådgivningsforløb.

Rapporten omhandler også VISOs koordination af den mest specialiserede specialrådgivning om syn, høretab, døvblindhed, epilepsi og førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt fortæller om VISOs rådgivningsfunktion i forhold til at styrke den socialfaglige kvalitet af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Endvidere beskriver rapporten VISOs betjening af COVID-19 hotlinen og nye vidensprojekter, hvormed VISO understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper.

Endelig omtaler rapporten VISOs samarbejde med leverandørerne, herunder udbud, kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsydelserne mv., kommunernes tilfredshed med rådgivningsforløbene og VISOs økonomi.

Hent publikationen