Årsrapport. Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

Socialstyrelsen2021

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2020.

Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser.

Årsrapporten for 2020 har derudover et særligt tematisk fokus på plejefamilieområdet, herunder socialtilsynets godkendelse af plejefamilier, samt udviklingen i antallet af plejefamilier.

Kapitlerne er inddelt således:

  • Kapitel 1 giver en indføring i socialtilsynenes virksomhed i 2020
  • Kapitel 2 indeholder data over udvikling og godkendelse på plejefamilieområdet
  • Kapitel 3 indeholder data over socialtilsynenes økonomi og opgaveportefølje
  • Kapitel 4 præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling.

 
Hent publikationen