Indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

Udgivelsen identificerer syv forskellige indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i de almene boligområder. På tværs af indsatserne er der fundet fire kerneelementer, der er vigtige for, at indsatser til målgruppen er virkningsfulde.

Denne rapport beskriver, hvordan professionelle i almene boligområder vurderer både behovet for og indsatserne til beboere med psykiske vanskeligheder.

Undersøgelsen blev igangsat i oktober 2020 og er bl.a. baseret på interviews med boligsociale projektledere og medarbejdere, kommunale opsøgende medarbejdere, sundhedsplejersker samt andre aktører i almene boligorganisationer.

Rapporten identificerer syv forskellige indsatser til målgruppen. På tværs af disse er der fundet fire kerneelementer, som vurderes som  afgørende for, at indsatsen rammer den givne målgruppe og forventeligt skaber positive forandringer. Disse kerneelementer er:

  • Fokuseret opmærksomhed 
  • Relationsdannelse
  • Nærhed 
  • Tid.

Kerneelementerne er tæt forbundet med hinanden, men udfoldes forskelligt afhængigt af målgruppens behov og vanskeligheder.

Formålet med rapporten er at skabe et vidensbaseret grundlag for  at vurdere, om det er relevant at iværksætte udvikling af sociale indsatser til beboere med psykiske vanskeligheder i almene boligområder.

Rapporten er udarbejdet jf. Socialstyrelsens fasemodel i ”Strategien for udvikling af sociale indsatser”.


 
Hent publikationen