Pejlemærker for kvalitet i efterværn

Socialstyrelsen2021

Udgivelsen er en pjece, der præsenterer fire pejlemærker for kvalitet i efterværnsindsatsen for udsatte unge. Pjecen er udarbejdet i projektet ”Investering i efterværn”.

I denne pjece præsenteres fire pejlemærker for kvalitet i efterværn for unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt udenfor hjemmet.

De fire pejlemærker sætter en faglig og strategisk retning for efterværnsområdet og kan være sigtelinjer for god praksis, fx ved at bruges som redskab til en faglig dialog om, hvordan efterværnsindsatsen udfoldes lokalt.

Pejlemærkerne omfatter den samlede efterværnspraksis i forhold til såvel sagsbehandling som de konkrete tilbud.

Pejlemærkerne tager afsæt i de regler og rammer, der er for efterværn i serviceloven. Relevant forskning og undersøgelser på efterværnsområdet er inddraget i udviklingsarbejdet. 

De fire pejlemærker er udviklet i partnerskabsprojektet ”Investering i efterværn” (2017-20) og er kvalificeret i samarbejde med bl.a. de deltagende kommuner og et ungepanel. Ved projektets afslutning blev pjecen om Midtvejsinspiration revideret til denne afsluttende pjece. 


 
Hent publikationen