Organisering af højt specialiserede indsatser og tilbud på socialområdet

VIVE2021

Socialstyrelsen har fået VIVE til at undersøge kommunernes opgave med at sikre og anvende højt specialiserede indsatser og tilbud. Det er en kompleks organisatorisk opgave for kommunerne. Litteraturen peger ikke på en magic bullet der kan løse disse. Rapporten konkluderer derimod, at der er behov for organisatorisk fleksibilitet og evne til at finde håndholdte og skræddersyede løsninger.

Rapporten fra VIVE uddyber de organisatoriske udfordringer i kommunernes interne og eksterne samarbejde omkring højt specialiserede indsatser og tilbud til borgerne. Rapporten beskriver bl.a. forskellige værktøjer, der kan anvendes til komplekse organisatoriske opgaver; fx koordinatorfunktion, tværfaglige teams, netværksorganisering og relationel koordinering. Disse værktøjer er til inspiration, da der ikke findes nemme løsninger, og ingen af de nævnte redskaber kan alene løse de komplekse organisatoriske opgaver med at sikre indsatser og tilbud på det mest specialiserede socialområde.

VIVE udpeger seks sammenhængende trin der, internt i kommunerne, kan være fokuspunkter for at sikre sammenhængende borgerforløb. De seks trin er:

  1. Borgerens behov for højt specialiseret indsats skal identificeres
  2. Faglig udredning og vurdering af behovets omfang
  3. Behov for viden om højt specialiserede tilbud og indsatser
  4. Borgeren visiteres hertil
  5. Borgeren inddrages
  6. Løbende vurdering af om indsatsen matcher borgerens behov

Rapporten har til hensigt at danne et vidensgrundlag, som kan være relevante for de organisatoriske led i den kommunale forvaltning samt tilbudsstrukturen på det mest specialiserede socialområde.

Den Nationale Koordinationsstruktur i Socialstyrelsen har bestilt denne undersøgelse hos VIVE og rapporten indgår som en parallelundersøgelse til Socialstyrelsens egen rapport ”Det mest specialiserede socialområde – en undersøgelse af udfordringer og muligheder i tilbudsstrukturen”

Se også rapporten omkring "Det mest specialiserede socialområde"


 
Hent publikationen